Coaching executiv – ce face din acesta un domeniu aparte?


  Cum definim și înțelegem coachingul executiv? Coachingul executiv este relativ nou dacă ne uităm la alte modalități de intervenție organizațională precum consultanța de afaceri sau centrele de evaluare si dezvoltare. Noțiunea de ”executiv” vine din faptul că...

 

Cum definim și înțelegem coachingul executiv?

Coachingul executiv este relativ nou dacă ne uităm la alte modalități de intervenție organizațională precum consultanța de afaceri sau centrele de evaluare si dezvoltare. Noțiunea de ”executiv” vine din faptul că acest tip de coaching se adresează în special celor cu roluri executive în organizație – CEO, membrii ai boardului executiv sau membrilor echipei de top management care au responsabilități la nivelul întregii organizații.

Proiectele de coaching executiv au succes cu două condiții: un CEO sau lider care își asumă responsabilitatea procesului și este pe deplin motivat să treacă prin acest proces de dezvoltare de leadership și un coach executiv cu maturitate profesională, un coach cu un succes dovedit.

Coachingul executiv a apărut ca răspuns la presiunile din ce în ce mai mari care stau pe umerii celor din echipele executive. Parteneriatul de dezvoltare personalizat, un caracter confidențial garantat al procesului și conversațiilor, înalta etică profesională a coachului, încrederea și posibilitatea de a se discuta orice fără nici un fel de barieră de putere sau de statut între coach și executivul care se angrenează în proces, toate acestea stau la baza unui proces de coaching executiv de calitate.

Scopul general al unui proces de coaching executiv care poate dura chiar un an sau mai mult, este însoțirea acelui manager pentru a-și crește capacitatea de a obține performanță cu organizația pe care o conduce. De aceea, este nevoie ca leaderul să își stabilească obiective clare care provin din responsabilitatea sa față de oragnizație și față de el însuși, obiective care nu sunt stabilite de către coach. Nu ar fi posibil, nu ar fi etic și nu ar fi recomandat.

Un al doilea aspect esențial legat de succesul unui proces de coaching executiv este ca liderul să își asume responsabilitatea punerii în practică a acțiunilor și deciziilor care derivă din conversațiile de coaching. Altfel, rămân doar conversațiile care pot fi de o bună calitate intelectuală, însă care nu contribuie la creșterea performanței. Motivarea personală a liderului de a reuși și de a pune în practică la modalități și acțiuni pe care le gândește, dorința lui de a continua să reflecteze și de a observa efectele acțiunilor lui sunt esențiale.

Orice proces de coaching, și coachingul executiv în egală măsură, se bazează de parteneriat și pe încrederea 100% în capacitatea clientului de a găsi propriile soluții. De aceea, coachul nu va veni niciodată cu soluții specifice funcționale sau operaționale, iar leaderul executiv nu le va aștepta.

 

Când se poate opta pentru un proces de coaching executiv?

•  Începutul unei cariere de manager executiv este momentul oportun pentru un proces de coaching executiv. Însoțirea în acest nou rol de către un coach executiv poate grăbi foarte mult procesul de integrare și de adaptare, mai ales dacă, executivul preia echipa nouă sau nu am mai avut experiența anterioară la acest nivel de răspuns abilitate și anvergură managerială.

  Clarificarea viziunii, înțelegerea diferitelor tipuri de relații și a dinamicii acestora cu diferiți stakeholderi, menținerea viziunii de ansamblu, înțelegerea propriilor preocupări și verbalizare a acestora, reflectarea la felul în care executivul se raportează la diferite situații și face față schimbărilor și orice alte teme poate aduce acesta pe agenda conversațiilor de coaching.

  Sprijinul unui manager executiv care are în propria performanță sau în echipa sa provocări în legătură cu anumite arii sau care necesită dezvoltarea anumitor abilități și atitudini sau comportamente necesare în rolul pe care îl are.

  Asistarea unui viitor manager executiv, care este într-un cerc de talente și care urmează a fi promovat într-un orizont de timp identificabil pentru a crește capacitățile lui de leadership și nivelul de maturitate și pentru a-l pregăti de o tranziție rapidă către un post cu răspuns abilitate ridicată.

  De foarte multe ori se apelează la un coach executiv când manager expatriat preia rolul într-o altă țară, atât pentru a se adapta la noua cultură organizatorică dar și la cea locală, coachingul executiv având și rolul de coaching intercultural.

  Sprijin confidențial pentru un executiv senior (în mod special pentru un CEO) știindu-se că pe măsură ce accesez vârful ierarhiei, feedback -ul real și onest pe care-l primești poate scădea în frecvență și cantitate și este foarte posibil să te lupți cu dificultăți strategice sau decizii operaționale și strategice la care ai nevoie de un confident cu care să-ți calibrezi abordarea. În aceste situații, conversațiile de coaching pot la forma testării unor idei, ipoteze sau scenarii și a setului de valori sau convingeri care stau la baza acestora.

Condițiile unui coaching executiv de succes

Coachee-ul, managerul executiv trebuie să vină în acest proces reflectiv cu deschiderea de a se uita la noi căi de soluționare a problemelor și a temelor dificile cu care se confruntă. Coachul nu este persoana menită să confirme sau să infirme că ceea ce face este corect și să-l pună față în față cu diverse perspective pe baza a ceea ce aude din relatările coachee-ului. Conversațiile de coaching sunt derulate într-o atmosferă prietenoasă însă coachul nu este un soi de ”prieten care ascultă și înțelege”, ci ”este un profesionist care ascultă, reformulează, recadrează, spune ce înțelege și ce nu și provoacă într-un mod respectuos și etic” tocmai pentru a scoate clientul din zona ta de confort și a-l invita să se uite și în alt fel la realitatea sa.

În viața de zi cu zi acțiunile noastre se bazează pe un set de ipoteze și de presupuneri în privința consecințelor și a rezultatelor pe care le vom obține. O componentă importantă a procesului de coaching executiv este tocmai această punerea sub semnul întrebării, cu ajutorul unui coach, a ipotezelor noastre fundamentale și a modului obișnuit de a gândi.

Un alt aspect care stă la baza succesului unui proces de coaching executiv este deschiderea managerului de a lăsa propriul ego la o parte și de a se lăsa provocat în această direcție. Măsura în care un manager executiv este dispus să văd om care sunt motivațiile și modul de gândire care stau la baza comportamentului său, cu modestie și autenticitate, cu vulnerabilitate, această măsură va creiona capacitatea da alimentare sănătoasă ambiției în legătură cu rezultatele pe care dorește să le obțină. Uneori poate avea relații disfuncționale, alteori punctul său de vedere poate nu este valid în anumite circumstanțe. Și multe altele.

Un alt element și o arie importantă de explorare este legată de setul personal de valori. Să știe că un manager executiv influențează cultura organizațională și felul în care se dezvoltă comportamentele productive în compania pe care o conduce. De aceea, a fi în armonie cu un set de valori și a se comporta în concordanță cu acesta face parte din rețeta de succes a unui manager de top. Disponibilitatea clientului de coaching de a explora valorile care îi servesc în rolul pe care-l are și de a se alinia la acestea este esențială pentru proces.

Și un alt aspect, de data aceasta, legat de coach: acesta trebuie să aibă un background educațional și profesional adecvat, credibilitate și abilități foarte bine antrenate în timp și printr-un studiu și educație continua susținută. Multă autocunoaștere și înțelegere a propriului set de valori și a propriei mentalități în așa fel încât să poată fi capabil să fie un partener real pentru liderul pe care însoțește.

Coachingul executiv este un domeniu care se dezvoltă. În aceeași măsură, în România, sunt coachi care au acumulat deja peste 10 ani de experiență și multe sute sau mii de ore de practică, programe de învățare și experiență de lucru într-o gamă variată de companii. În momentul în care decideți să lucrați cu un coach executiv o cercetare atentă a profilului profesional, invitația la o discuție de cunoaștere și creare a unei baze de încredere, cererea de recomandări de la alți executivi în care aveți încredere, toate acestea vor conduce la șanse reale de a reuși în ceea ce vă propuneți.

 

Articol preluat de pe PRWAVE.RO

Vrei să primești informații relevante despre coaching?